logophotogall.gif (5779 bytes)

Photo7.jpg (16104 bytes)
Mit Zara Nelsova in Banff (Kanada)
with Zara Nelsova in Banff (Canada)